Workshop på Halkær Kro og Kulturhus

24.09.17

Søndag d. 24. september afholdte Anna Mette Exner Arkitektur workshop med brugere og bestyrelse på Halkær Kro. I løbet af dagen blev der blandt andet holdt inspirationsoplæg af Anna Mette Exner, brugerne var på opdagelse i kroen, hvor de placerede spots: blå for godt – grøn for muligheder og rød for udfordringer og kroens nuværende og fremtidige fysiske rammer, funktioner og sjæl blev debatteret.
Stedet drives af frivillige engagerede mennesker, og derfor er det afgørende, at brugerne er med i udviklingen af Kroen og dens nye fremtid.

SE PROJEKT

Inspirationsoplæg for menighedsråd og borgere i Udby Sogn

18.05.17

Udby Kirke er en del af projektet ’ Kirke og Landsby – udvikling gennem samskabelse.’ Projektet er igangsat af Biskop Tine Lindhardt og har til formål, at skabe fornyelse igennem en udviklingsproces der inddrager lokalsamfundet. Sognepræst og konsulent Vita Andersen er projektleder. Som en del af projektet er Udby Kirke udvalgt som pilotprojekt der på sigt skal fremstå som Fyns Stifts Flagskib.

 

Inspirationsoplæg for menighedsråd og borgere i Udby Sogn

18.05.17

Udby Kirke har et ønske om at bruge deres kirke på nye måder og skabe intime rum til forskellige aktiviteter. I den forbindelse, har Anna Mette Exner holdt et inspirationsoplæg om ny brug af middelalderkirker og talt med menighedsrådet og borgerne i Udby sogn om, hvordan de ønsker, at bruge deres kirke i fremtiden.

 

Inspirationsoplæg for menighedsråd og borgere i Udby Sogn

18.05.17

Hør Anna Mette Exner i ‘Video 2: Nye fællesskaber i kirkerne’, hvor hun taler om brugen af de smukke landsbykirkers rum i Udby Kirke og Sognegården.

SE FILM

SE PROJEKT

Pitch-session på Building Green messe i Århus

Anna Mette Exner pitchede på fagmessen for bæredygtige og energieffektive bygninger Building Green Aarhus 2017 sit arbejde med renoveringsmanualer for modernismens forsømte og udskældte betonbebyggelser fra 60’erne og 70’erne. Manualerne udpeger de modernistiske kvaliteter, anvendelsesmuligheder og iboende skønhed, før de forsvinder ud af den danske kulturhistorie.

Håndteringen af arkitektonisk kulturarv drejer sig ikke kun om middelalderbyer og fredede arkitektoniske enkeltværker. Også bydele som Gellerupplanen ved Aarhus, repræsenterer med sine kubiske blokke og præfabrikerede betonelementer en ikonisk epoke i dansk arkitekturhistorie.

Artikel i Jyllands-Posten

Hermed en artiklen om tegnestuen. Artiklen giver et indblik i Inger og Anna Mette Exners, passioner for arkitekturens vidunderlige verden, – fra nytænkning af kirker til modernismens betonbyggerier.

Artikel i Jyllands-Posten

Citat: ‘Betonen giver ghettoassociationer for mange, men jeg synes også at bygningerne er smukke.’ Anna Mette Exner, Arkitekt maa.

Artikel i Jyllands-Posten

Citat: ‘Jeg synes, at virkeligheden er så inspirerende. Det er også derfor, jeg er her i Gellerup. Det er derfor, jeg er ude i landsbyerne og arbejder med kirkerne. Det er der, hvor der er rigtige mennesker. Virkelighedensmiljøer og dens mangfoldighed. Det er dét, der driver mig.  Anna Mette Exner, Arkitekt maa.

‘De gamle butikstorve har også en fremtid’

Artikel af Anna Mette Exner og Jannie Rosenberg Bendsen, Ph.d. og cand.mag, om butikkerne på de små butikstorve i de murede almene bebyggelser.

Artiklen er en del af Realdanias kampagne ‘1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser’, og er her trykt i fagmagasinet ’Teknik & Miljø’.

‘De gamle butikstorve har også en fremtid’

‘I dag står det integrerede butikstorv, sammen med andre fælles faciliteter, som et udtryk for modernismens tankegang om, at det skulle være muligt for en familie at leve hverdagslivet med alle dets facetter i én og samme bebyggelse.’

Nyt liv i landsbykirker – Rekvirer en gratis bog

Nyt idekatalog udarbejdet af Kirkefondet ved Henrik Bundgaard, konsulent Ole Kamp og Anna Mette Exner Arkitektur.
Arbejdet med en række middelalderkirker, hvor hele landsbyen har været inddraget i åbne, kreative processer, munder ud i seks konkrete ideskitser til nye måder at bruge kirkerne på.
Kontakt tegnestuen for et gratis eksemplar.

SE WEBVERSION

‘Kirke – indtag dit byrum’

Artikel af Anna Mette Exner om kirker i byen. Artiklen blev trykt i Kirkefondets magasin ‘Kirken i dag’, nr. 4, december 2016.

‘Vi kan ikke forestille os byer uden kirker. Kirken er en naturlig del af byens organisme og af den lokale bydel, den ligger i. Men hvad giver kirken til byen? Og hvordan tager den imod det omgivende samfund?’ Anna Mette Exner.

Anna Mette Exner præsenterede projekter til nytænkning af landsbykirker på konference

Ca. 100 repræsentanter fra myndigheder, fagfolk og menighedsrådsmedlemmer var samlede på Kirkefondets konference 31. maj om ny og anderledes brug af middelalderkirker.
Kirkeriet, med Ole Kamp som projektleder og Anna Mette Exner som arkitekt, har sammen med Henrik Bundgaard, Kirkefondet, kørt processer med lokalbefolkninger og udviklet fem kirker til mangesidige kirkelige aktiviteter, kreativitet og lokalt fællesskab, ungdomsliv, pilgrimskirke og meget mere.

Anna Mette Exners tale ved indvielse af Okkerhytten

Okkerhytten….
ligger i skovbrynet, som en bakke,
trykker sig i landskabet, som en hare,
putter sig ved dammen, som en bæver,
pusler i skovbunden, som en skovmus,
er et sted på en vandring, som en hule.

Anna Mette Exners tale ved indvielse af Okkerhytten

Okkerhytten…
svæver over mudderpølen, som en ufo,
er hævet over vandet, som en prinsesse,
holder sig fra det, som katten om den varme grød,
lurer på os, som en vranten skovtrold,
vogter over sumpen, som en panter,
sætter mudderet i scene, som klodshans.

Anna Mette Exners tale ved indvielse af Okkerhytten

Okkerhytten…
er indadvendt, som et sneglehus,
har skellet hud, som et bæltedyr,
og farve som en ræv,
stritter til alle sider, som et pindsvin,
med busket ydre, som et pelsdyr.

 

Anna Mette Exners tale ved indvielse af Okkerhytten

Okkerhytten…
spænder kroppen ud i midten, som en edderkop,
bærer sin genstand over sølet, som en kongestol,
gemmer på sine hemmeligheder, som et smykkeskrin,
har værdierne under skjold, som en skildpadde.

Anna Mette Exners tale ved indvielse af Okkerhytten

Okkerhytten…
vender den tunge nedad, som en pyramide,
har fire sider, med øjne,
har tre fødder, at stå på,
har to åbninger, som er ind og ud,
har ét fokus, som er okker,
har nul rette vinkler.

MØLLEGÅRDEN VESTERMØLLE

– SLIP ILDSJÆLENE LØS

Under programmet Den levende bygningsarv og mottoet Slip ildsjælene løs, arrangerede Realdania 29. april 2016 oplæg og rundvisning på Vestermølle for 120 af foreningens medlemmer. Bygherre Jørgen Lund Christiansen og Arkitekt Anna Mette Exner fortalte om renoveringen, som er udført med Arkitektfirmaet Frost Larsen som totalrådgiver og Brøgger Arkitekter, som underrådgiver på renovering af Laden.

Fremtidssikring og transformation af butikslokaler og torvedannelser

På et heldags-seminar om 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser afholdes, på initiativ af ph.d., cand. mag i moderne kultur og kulturformidling og konsulent i Kulturstyrelsen Jannie Rosenberg Bendsen, og Anna Mette Exner, et tema om bebyggelsernes butikslokaler og torvedannelser.

Jannie Rosenberg Bendsen giver en introduktion til formålet med periodens torvedannelser, bl.a. gennem en foreløbig typologisering.

Anna Mette Exner fokuserer på fremtidssikring og transformation af bebyggelsernes butikslokaler og udendørs fællesarealer, og lægges op til debat hvordan revitalisering af butikstorvene potentielt kan skabe bedre betingelser for fællesskaber, mangfoldighed, gode livsvilkår og integration, – både arkitektonisk og socialt.

PROGRAM & INVITATION.DK