KIRKEUDVIKLINGSKONSULENT FOR MENIGHEDSRÅD I BRØNDERSLEV

Gennem et omfattende byggeprojekt, hvor både kirke og sognegård renoveres og tilbygges, skal Anna Mette Exner som bygherrerådgiver og kirkeudviklingskonsulent hjælpe menighedsrådet ved Brønderslev Kirke og Sognegård med at omformulere visioner til konkrete mål og fastholde målene fra start til slut gennem byggeprojektet.
Målet er at åbne kirken mod byen og skabe inviterende og livgivende rammer for fællesskaber og individer.
Anna Mette Exner har tidligere hjulpet menighedsrådet med at udvikle deres vision til et ambitiøst og fremtidssikret kirkecenter.

 

KONSULENT PÅ STATENS FREDEDE OG BEVARINGSVÆRDIGE EJENDOMME, SJÆLLAND

Type: 4-årig rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand på statslige ejendomme.
Delaftale 2-ØST
Totalrådgiver: AI A/S
År: 2016-2019
Finansieret af: Bygningsstyrelsen

Tegnestuen har sammen med AI A/S vundet 4-årig rammeaftale, og skal som konsulent på fredede og bevaringsværdige ejendomme yde rådgivning på opgaver vedrørende modernisering, renovering, udvendig og indvendig vedligeholdelsesarbejder samt ny-, til- og ombygning, primært på byggesager op til 100 mio. kr. ekskl. moms.

Landsbykirken som et aktiv

Type: Udviklingsprojekt
Visionsproces for 5 kirker, med idekatalog og konference
Deltagere: Stenum, Harre, Rybjerg, Onsbjerg og Tranebjerg Kirker
År: 2016
Finansieret af: Kirkefondet og Kirkeministeriet

Projektets formål er at undersøge mulighederne for at bruge en række konkrete middelalderkirker til anden kirkelig brug end gudstjenester, kirkelige handlinger mv. Med afsæt i undersøgelserne udarbejdes et idekatalog, som sendes ud til menighedsrådene. I minimum 5 landkirker undersøges de arkitektoniske, bygningstekniske, juridiske og økonomiske muligheder for at foretage ændringer i kirkerummet, således at bygningen i højere grad kan bruges til mange forskellige kirkelige aktiviteter og til flere ikke-kirkelige formål.

De foreslåede forandringer af kirkerummet tager udgangspunkt i en visionsproces i de implicerede sogne, hvor der arbejdes med, hvad det vil sige at være kirke i et landsogn – og hvor lokalbefolkningen, lokale ressourcer og mulige samarbejdspartnere inddrages i processen. Det endelige idekatalog lanceres i forbindelse med en konference om problematikken.

Skybrudsklap

En automatisk barriere udvikles til at sikre kældernedgange og udsatte indgange i indre byområder mod vandmasser i forbindelse med skybrud. Barrieren skal fungere uden elektricitet eller anden ekstern forsyning.

Løsningen skal yde beskyttelse af bygningen 24/7. Klappen udvikles til eksport og forventes skabt på Sydfyn, som er et udkantsområde.

Klimaspring er en Realdania-kampagne, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder.

Nimtofte kulturhus

– det gamle mejeri

Type: Bygherrerådgivning
År: 2015
Bygherre: Foreningen Nimtofte Kulturhus
Kampagne: Underværker – bygningsarvens ildsjæle
Finansieret af Realdania

Den tid er forbi, da den smukt beliggende by, Nimtofte, var Djurslands store handelsstad. Nu bygger lokale ildsjæle byens flotte, gamle mejeri om til lokalt samlingspunkt med kulturhus og iværksætteri for borgerne og erhvervsliv, såvel som for besøgende turister.

Rådgivningen af de lokale ildsjæle, som er finansieret af Realdania og har foregået i nært samarbejde med Dansk Bygningsarv og Realdania, har haft til formål at sikre, at bygningsarvens potentialer udnyttes og kulturhistoriske værdier ikke går tabt.

se link