Skanderborg Rådhus

Adresse: Adelgade 38, Skanderborg
Type: Ombygning og restaurering af fredet ejendom
Bygherre: Damgaard Ejendomme A/S
År: 2018 – igangværende

Ombygning og restaurering af Skanderborg Gamle Rådhus

Skanderborg Rådhus blev opført i 1860 efter tegninger af Hans Christian Zeltner og ombygget og udvidet med sidefløj og bagbygning i 1920 efter tegninger af Rudolf Frimodt Clausen. Bygningskomplekset har fungeret som råd-, ting- og arresthus, og har således indeholdt amtsråds- og byrådssal, retslokaler, celler samt bolig for arrestforvalteren. Rådhuset blev fredet i 1978. I de senere år har bygningerne fungeret som politistation.

Fremadrettet skal bygningerne omdannes til Skanderborg Væksthus – et kontorfællesskab med mindre erhvervslejemål. Bygningerne fremstår i dag meget ombyggede. Det er tanken, at ombygning og restaurering skal tage udgangspunkt i bygningernes oprindelige hierarki med mindre rum i stueetagen og større repræsentative sale på 1. sal. Det gamle rådhus er en fornem adresse for de kommende lejere. Samtidig med at huset transformeres til et moderne og fleksibelt fællesskab, vil historien være nærværende, hvad enten det er i et mødelokale i en af de gamle celler, på de statelige hovedtrapper, i kantinen eller i et kontorlejemål i de tidligere amts- og byrådssale med højt til loftet og smukke detaljer i form af bemalinger og stuk.

Historisk billede fra 1930 – Kilde: Skanderborg Historiske Arkiv