Til- og ombygning af Mejdal Kirke

Adresse: Prins Buris Vej 29, 7500 Holstebro
Type: Til- og ombygning. Igangværende
År: 2016
Størrelse: 802 m2
Bygherre: Mejdal kirkes menighedsråd

KIRKEN ÅBNES MOD BY OG NATUR

I dag vender kirken ryg til villakvarter og natur, og udnytter ikke den fine beliggenhed. Gennem ombygning og tilbygning af en fritliggende pavillon til undervisning og kreativ udfoldelse, åbner kirken sig mentalt og fysisk mod lokalmiljøet, hvor friluftsliv med udekirke og værkstedsgård tænkes ind i dagligdagen. Med forøget visuel kontakt og passage ind og ud af bygningen inviteres til dialog med lokalsamfundet.

Særligt facademurværk

Det fritliggende samlingshus opmures med en ny og unik teglsten, Kroyer-stenen fra Egernsund-Tegl. Det er en rustik mursten, som i størrelse og struktur refererer tilbage til munkestenen i senmiddelalderens unikke danske kirkebyggeri samtidig med at det nye, meget utraditionelle design peger fremad og signalerer, at kirken er i udvikling.

Kroyer-stenen har et firkantet tryk på midten, som med et relief giver et smukt skyggespil på facaden. Det usædvanligt murværk peger på, at denne nye og imødekommende bygning i det homogene villakvarter er et helt særligt hus.

Første spadestik: Mejdal Kirkes nye undervisningsbygning

25.08.17

Efter en vellykket licitation er det første spadestik til Mejdal Kirkes nye tilbygning nu taget.