Hylke Kirke

Adresse: Fårbjergvej 10, 8660 Skanderborg
Type: Kirkeudvikling
Bygherre: Hylke Sogns Menighedsråd
År: Igangværende

Undersøgelse af tilgængelighed til den byggede kulturarv

Hylke kirke ønsker at undersøge mulighederne for løsning af tilgængelighed fra parkeringspladsen, gennem våbenhus til skibet.

Adgangsforholdene er en udfordring mange kirker står overfor, eftersom kirkerne er bygget i en tid, hvor man ikke tænkte ret meget på tilgængelighed.

Foreløbigt er Hylke Sogns Menighedsråd og Anna Mette Exner Arkitektur i indledende dialog med kirkelige myndigheder og i en proces om at afsøge mulighederne herom, for at tilgodese både tilgængelighedsforholdene og den byggede kulturarv.