Fremtidssikring og transformation af butikslokaler og torvedannelser

Debatoplæg på seminar om 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser.

På et heldags-seminar om 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser afholdes, på initiativ af ph.d., cand. mag i moderne kultur og kulturformidling og konsulent i Kulturstyrelsen Jannie Rosenberg Bendsen, og Anna Mette Exner, et tema om bebyggelsernes butikslokaler og torvedannelser.

Jannie Rosenberg Bendsen giver en introduktion til formålet med periodens torvedannelser, bl.a. gennem en foreløbig typologisering.

Anna Mette Exner fokuserer på fremtidssikring og transformation af bebyggelsernes butikslokaler og udendørs fællesarealer, og lægges op til debat hvordan revitalisering af butikstorvene potentielt kan skabe bedre betingelser for fællesskaber, mangfoldighed, gode livsvilkår og integration, – både arkitektonisk og socialt.

PROGRAM & INVITATION.DK

NY TEGNESTUE, NY HJEMMESIDE

Anna Mette Exner stiftede som eneejer, i sommeren 2015, tegnestuen ANNA METTE EXNER ARKITEKTUR. Tegnestuens hjemmeside udkom forår 2016.