Renovering af Sct. Clemens Kirkes klokketårn

Tegnet af Inger og Johannes Exner

SE PROJEKT

Bygningsregistrering og værdisætning af Psykiatrisk Hospital, Risskov

Et kulturhistorisk bygningsanlæg af Bindesbøll

SE PROJEKT

Til- og ombygning af Mejdal Kirke

Et nyt multifunktionelt samlingspunkt i en levende og udadvendt forstadskirke

SE PROJEKT

Malteriet, De Danske Spritfabrikker i Aalborg

Registrering, analyse og vurdering af Malteriets potentiale som fremtidig ramme for Aalborg Ny Teater

SE PROJEKT

SAVE-registrering af Ø-gadekvarteret

Værdisætning af arbejderkvarter fra industrialiseringens vækstperiode i Aarhus

SE PROJEKT

Dagmar Bio

Tilbygning af foyer og festlokale til Dagmar Bio

SE PROJEKT

Grain Wood

Innovativt arbejdsmiljø i eksisterende industrihal

SE PROJEKT

Hagges Musik Pub

Nyt indgangsparti og overdækket gårdhave

SE PROJEKT

Viborg Stations lokomotivremise

Registrering og istandsættelse af fredet rundremise

SE PROJEKT

Okkerhytte

En åben udstillingspavillon i landskabet

Udført hos Brøgger Arkitekter

SE PROJEKT

Skybrudsklap

Udvikling af automatisk skybrudsbarriere til beskyttelse af bevaringsværdige bygninger i indre byområder

SE PROJEKT

Godsbanen

Transformation af den gamle godsbanegård til nyt kulturproduktionscenter

Udført af Exners Tegnestue

SE PROJEKT

Fiskepakhus til Thorupstrand Kystfiskerlaug

Nybygget erhvervsbyggeri i truet kulturmiljø ved Vesterhavet

Udført hos Brøgger Arkitekter

SE PROJEKT