Til- og ombygning af Mejdal Kirke

Et nyt multifunktionelt samlingspunkt i en levende og udadvendt forstadskirke

SE PROJEKT

Havehus ved Bryggeriet Ceres

Idéoplæg til istandsættelse og nyindretning af arkitektonisk perle

SE PROJEKT

Renovering af Sct. Clemens Kirkes klokketårn

Tegnet af Inger og Johannes Exner

SE PROJEKT

Halkær Kro og Kulturhus

Sprudlende Kulturhus med fokus på økologi og bæredygtighed

SE PROJEKT

Bygningsregistrering og værdisætning af Psykiatrisk Hospital, Risskov

Et kulturhistorisk bygningsanlæg af Bindesbøll

SE PROJEKT

Malteriet, De Danske Spritfabrikker i Aalborg

Registrering, analyse og vurdering af Malteriets potentiale som fremtidig ramme for Aalborg Ny Teater

SE PROJEKT

SAVE-registrering af Ø-gadekvarteret

Værdisætning af arbejderkvarter fra industrialiseringens vækstperiode i Aarhus

SE PROJEKT

Dagmar Bio

Tilbygning af foyer og festlokale til Dagmar Bio

SE PROJEKT

Grain Wood

Innovativt arbejdsmiljø i eksisterende industrihal

SE PROJEKT

Hagges Musik Pub

Nyt indgangsparti og overdækket gårdhave

SE PROJEKT

Viborg Stations lokomotivremise

Registrering og istandsættelse af fredet rundremise

SE PROJEKT

Okkerhytte

En åben udstillingspavillon i landskabet

Udført hos Brøgger Arkitekter

SE PROJEKT

Skybrudsklap

Udvikling af automatisk skybrudsbarriere til beskyttelse af bevaringsværdige bygninger i indre byområder

SE PROJEKT

Laden, Vestermølle

Nyt multifunktionelt kulturhus i karakterfuldt laderum med original tømmerkonstruktion

SE PROJEKT

Godsbanen

Transformation af den gamle godsbanegård til nyt kulturproduktionscenter

Udført af Exners Tegnestue

SE PROJEKT

Fiskepakhus til Thorupstrand Kystfiskerlaug

Nybygget erhvervsbyggeri i truet kulturmiljø ved Vesterhavet

Udført hos Brøgger Arkitekter

SE PROJEKT